Děti: Letní týdenní kurz (příměstský tábor) 2024

Tento kurz je určen pro děti ve věku 6-15 let. Děti se budou účastnit několikadenního programu v rámci lezecké stěny. Budou lézt, hrát hry, provozovat i jiné pohybové aktivity. Za pěkného počasí se chodí ven na čerstvý vzduch a jede se na jednodenní výlet na skály. Dětem se budou věnovat instruktoři každý den tábora, vždy od 8:30 do 17:00. Předchozí zkušenosti dětí s lezením nejsou podmínkou.

Cena kurzu na 5 dní činí 4600 Kč.

V ceně je zahrnut vstup, půjčovné a instruktor. Oběd si děti nosí vlastní nebo navštíví spolu s ostatními restauraci v areálu Jeremi. Cena obědu není v ceně. 

S sebou je dobré mít: přezůvky, sportovní oblečení, pití, svačinu, oběd (pokud se nebude stravovat v jídelně), hru, kterou si děti mohou o pauze zahrát, kartičku ZP nebo její kopii.

V den zahájení vyplní rodiče na recepci prohlášení o bezinfekčnosti. Příchod je možný vždy mezi 8:00 a 8:30 , vyzvednutí dětí je možné mezi 16:30-17:00 v hlavní hale Jeremi.

Minimální počet zúčastněných dětí jsou 4 děti.

Každý účastník kurzu má nárok na slevu 15 % na jednorázový nákup v našem obchodě. 

TERMÍNY PRO ROK 2024

 

  Termín   Typ   Obsazenost
 8.7.-12.7. 2024 začátečníci, pokročilí 5 volných míst
 15.7.-19.7. 2024 začátečníci, pokročilí 0 volných míst
 22.7.-26.7.2024 začátečníci, pokročilí 3 volná místa
 5.8.-9.8.2024 začátečníci, pokročilí 4 volná místa
 12.8.-16.8.2024 začátečníci, pokročilí 0 volných míst
 19.8.-23.8.2024 začátečníci, pokročilí 0 volných míst

Počet volných míst postupně aktualizujeme .

Začátečníky jsou myšleny děti, které s lezením dosud neměly žádné zkušenosti, nebo si jej jen párkrát vyzkoušely. Pokročilým se rozumí dítě s určitou lezeckou zkušeností, které např. navštěvuje lezecký kroužek, nebo pravidelně chodí lézt s rodiči.

 

Podmínky účasti na pětidenním kurzu budou vyplývat z aktuálně platných nařízení vlády ČR, případně Hygienické stanice hl.m. Prahy.

Platbu posílejte převodem na účet do konce června.

Číslo účtu pro úhradu kurzu: 203938541/0600 (Moneta Money Bank)

Variabilní symbol pro týdenní kurz (příměstský tábor): 200

Do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte.

V případě zrušení účasti dítěte ve lhůtě kratší než 1 týden před začátkem kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. 

Věci si mohou děti během kurzu ponechat v uzamčených skříňkách. Přesto nedoporučujeme děti vybavovat cennými předměty a většími finančními částkami. Za ztrátu nebo poškození těchto věcí neneseme odpovědnost.