Bezpečnostní pravidla na boulderingové stěně

  • Boulderingová stěna není dětské hřiště! Nenechávejte své ratolesti bez dozoru pobíhat a lézt po stěně. Při pádu lezce na dítě hrozí vážné zranění obou zúčastněných!
  • Nezletilé osoby mohou lézt pouze pod dozorem dospělé osoby, která za ně přebírá odpovědnost.
  • V dopadišti nenechávejte předměty, které mohou v případě pádu lezce ohrozit jeho zdraví.
  • Na jednom boulderu je zakázáno současné lezení dvou či více lezců.
  • Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.
  • Během lezení na boulderovce na sobě nemějte přebytečné vybavení (sedací úvazek atp.).
  • Pokud právě nelezete, nezdržujte se v dopadišti pod lezoucím návštěvníkem. Záchrana či přidržování lezce je povolena.
  • K lezení používejte pouze chyty a struktury. Je zakázáno lézt mimo místa k tomu určená.
  • Návstěvník je povinen dodržovat provozní řád Lezecké stěny Třináctka.