97058789_970493833369407_3257335117483343872_n

Důležité změny v dodatku k provoznímu řádu

Ahoj lezci,

od 11.5.2020 platí nová pravidla pro sportování. Proto jsme upravili dodatek k provoznímu řádu. Změny vás jistě potěší, protože již nemusíme sportovat s rouškou a znovu otevíráme půjčovnu lezeckého vybavení.

Dodatek k provoznímu řádu ze dne 10.5.2020
(opatření proti šíření onemocnění Covid-19)

Na stěně stále platí provozní řád lezecké stěny TŘINÁCTKA a sportovního centra JEREMI.

Vzhledem k aktuální situaci bylo nutné provozní řád doplnit následovně. Vstupem na stěnu klient potvrzuje souhlas s dodatečným provozním řádem v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19. V případě konfliktu provozního řádu a dodatku platí pravidla uvedená v tomto dodatku.

Na základě 195. usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření jsou návštěvníci lezeckého centra povinni dodržovat následující omezení.

1. Na stěně smí v jednu chvíli sportovat nanejvýš 100 osob.
2. Klienti nesmějí používat šatny a sprchy. Vstup na WC je zajištěn ve vstupní hale.
3. Všichni klienti musejí udržovat rozestupy alespoň 2 m.
4. V souladu s usnesením vlády ČR číslo 490 ze dne 30.4.2020 nejsou sportovci v době tréninku povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa).
5. Klient provede povinnou dezinfekci rukou před vstupem na sportoviště. Dezinfekce je umístěna na recepci.
6. Klient provede povinnou dezinfekci rukou před odchodem ze sportoviště. Dezinfekce je umístěna na recepci.

Opatření provozovatele lezecká stěna TŘINÁCTKA nad rámec výše uvedeného usnesení vlády ČR.

1. Po celou dobu otevření vnitřní lezecké stěny bude zajištěno maximální možné větrání vnitřní lezecké stěny. Budou tedy otevřena všechna střešní okna (s výjimkou deště), dále budou otevřena velká vrata na vnitřní lezecké stěně a dveře na venkovní lezeckou stěnu.
2. Od 11.5.2020 je opět v provozu půjčovna lezeckého vybavení. Přesto doporučujeme klientům, aby se ji z hygienických důvodů snažili využívat jen v nejnutnějších případech. Vybavení půjčovny bude po každém použití dezinfikováno a uloženo do karantény.
3. Ve všech sektorech (vnitřní lezecká stěna, boulder spodní patro, boulder horní patro a venkovní stěna jsou umístěny nádoby s dezinfekcí.

Doporučení provozovatele lezecké stěny TŘINÁCTKA.

1. Žádáme naše klienty, aby šli na stěnu pouze v případě, že se cítí zcela zdrávi, nemají zvýšenou tělesnou teplotu a nejsou si vědomi, že by byli v uplynulých 14ti dnech v kontaktu s osobou s onemocněním Covid-19.
2. Pokud je to možné, využijte k návštěvě lezecké stěny dopolední hodiny, kdy lze předpokládat nižší návštěvnost stěny. O návštěvnosti v jednotlivých hodinách budeme průběžně informovat.
3. Před každým nástupem do cesty nebo boulderu doporučujeme všem klientům provést dezinfekci rukou. Dezinfekci lze provést prostředky, které zajišťuje provozovatel stěny, nebo použit tekuté magnesium s obsahem lihu.
4. Pro bezpečné dodržení minimálního odstupu 2 m nastupujte do cest ob linii.
5. Při cvakání expresek si nepomáhejte přidržováním lana v zubech.
6. Doporučujeme, aby každý používal své osobní lano, jistící pomůcky a lezečky.
7. Pokud zrovna nelezete nebo nejistíte, snažte se co nejvíce pobývat ve venkovním prostoru, který je součástí lezecké stěny TŘINÁCTKA

Publikováno v Aktuality.