94378930_2751026988328029_6374070645126332416_o

Máme otevřeno a Dodatek k provoznímu řádu – opatření proti šíření onemocnění Covid-19.

S radostí oznamujeme, že zítra můžeme otevřít a také otevřeme vnitřní stěnu i boulder. Otevírací doba je zatím stanovena na 6:30 – 21:00. Vstupné dle ceníku, platného před uzavřením stěny. Než k nám vyrazíte, žádáme vás o přečtení níže uvedeného dodatku provozního řádu a o jeho dodržování. Děkujeme a těšíme se na vás.

Lezecká stěna TŘINÁCTKA

Dodatek k provoznímu řádu – opatření proti šíření onemocnění Covid-19.

Na stěně stále platí provozní řád lezecké stěny TŘINÁCTKA a sportovního centra JEREMI.
Vzhledem k aktuální situaci bylo nutné provozní řád doplnit následovně. Vstupem na stěnu klient potvrzuje souhlas s dodatečným provozním řádem v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19. V případě konfliktu provozního řádu a dodatku platí pravidla uvedená v tomto dodatku.

Na základě 195. usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření jsou návštěvníci lezeckého centra povinni dodržovat následující omezení.

1. Klienti nesmějí používat šatny a sprchy. Vstup na WC je zajištěn ve vstupní hale.
2. Všichni klienti musejí udržovat rozestupy alespoň 2 m.
3. Vstup je umožněn pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest a klient je povinen jej používat po celou dobu pobytu na stěně. Pokud v průběhu lezení nebo jištění dojde k situaci posunutí či ztrátě ochranného prostředku, je lezec i jistič povinen nejprve dokončit všechny činnosti zajišťující bezpečnost lezce i jističe a teprve po té ochranný prostředek opět nasadit.
4. Klient provede povinnou dezinfekci rukou před vstupem na sportoviště. Dezinfekce je umístěna na recepci.
5. Klient provede povinnou dezinfekci rukou před odchodem ze sportoviště. Dezinfekce je umístěna na recepci.

Opatření provozovatele lezecká stěna TŘINÁCTKA nad rámec výše uvedeného usnesení vlády ČR.

1. Po celou dobu otevření vnitřní lezecké stěny bude zajištěno maximální možné větrání vnitřní lezecké stěny. Budou tedy otevřena všechna střešní okna (s výjimkou deště), dále budou otevřena velká vrata na vnitřní lezecké stěně a dveře na venkovní lezeckou stěnu.
2. Půjčovna lezeckého vybavení je mimo provoz.
3. Ve všech sektorech (vnitřní lezecká stěna, boulder spodní patro, boulder horní patro a venkovní stěna jsou umístěny nádoby s dezinfekcí.

Doporučení provozovatele lezecké stěny TŘINÁCTKA.

1. Žádáme naše klienty, aby šli na stěnu pouze v případě, že se cítí zcela zdrávi, nemají zvýšenou tělesnou teplotu a nejsou si vědomi, že by byli v uplynulých 14ti dnech v kontaktu s osobou s onemocněním Covid-19.
2. Pokud je to možné, využijte k návštěvě lezecké stěny dopolední hodiny, kdy lze předpokládat nižší návštěvnost stěny. O návštěvnosti v jednotlivých hodinách budeme průběžně informovat.
3. Před každým nástupem do cesty nebo boulderu doporučujeme všem klientům provést dezinfekci rukou. Dezinfekci lze provést prostředky, které zajišťuje provozovatel stěny, nebo použit tekuté magnesium s obsahem lihu.
4. Pro bezpečné dodržení minimálního odstupu 2 m nastupujte do cest ob linii.
5. Při cvakání expresek si nepomáhejte přidržováním lana v zubech.
6. Doporučujeme, aby každý používal své osobní lano, jistící pomůcky a lezečky.
7. Pokud zrovna nelezete nebo nejistíte, snažte se co nejvíce pobývat ve venkovním prostoru, který je součástí lezecké stěny TŘINÁCTKA.

Publikováno v Aktuality.